Výroční zpráva 2014

Sanatorium ART České Budějovice

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva centra asistované reprodukce Sanatorium ART s.r.o., České Budějovice za rok 2014

Zpráva o zpracování a skladování tkáňových buněk požadovaná vyhláškou zákona č.422/2008:

a/ počet dárců, kteří darovali tkáně a buňky předané ke zpracování v tkáňovém zařízení a počet odběrů těchto dárců; uvádějí se celkové počty dárců a odběrů odděleně pro žijící a zemřelé dárce; pro žijící dárce se dále uvádí odděleně počet dárců a počet odběrů pro autologní a pro alogenní použití; počet dárců a odběrů se uvádí také pro jednotlivé typy tkání a buněk podle odst. 4

 • Počet dárců spermií pro alogenní použití: 6 dárců, 28 dávek
 • Počet dárců spermií pro autogenní použití: 539 dárců
 • Počet dárců oocytů pro alogenní použití: 7 dárkyň, 104 oocytů
 • Počet dárců oocytů pro autogenní použití: 276 dárkyň
 • Počet dárců testikulární tkáně pro autogenní použití: 3 dárci
 • Počet dárců ovariální tkáně pro autogenní použití: 0 dárkyně

 b/ množství tkáňových a buněčných přípravků

 1. zpracovaných a propuštěných pro použití při léčbě příjemce

 • počet intrauterinních inseminací s alogenním dárcem: 9
 • počet intrauterinních inseminací s autogenním dárcem: 281
 • počet odběrů oocytů (autogenní dárci spermií): 214
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci spermií): 17
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci oocytů): 7

 2. distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo do jiných zdravotnických zařízeních v České republice, pokud nebyly vráceny

 • alogenní dárce spermií: 28
 • autogenní dárci spermií: 539
 • počet transferů (alogenní oocyty): 7
 • počet transferů (alogenní spermie): 17
 • počet transferů (autogenní oocyty + spermie): 424

3. vyvezených do zahraničí: nevyvážíme do zahraničí

4. skladovaných na konci roku, a to vyhovujících přípravků určených k distribuci

 • alogenní dárce spermií: 7 dárců, 33 dávek
 • autogenní dárce spermií: 125 dárců, 689 dávek
 • autogenní embrya: 849 dárkyň, 3745 embryí
 • alogenní embrya: 3
 • autogenní testikulární tkáň: 19 dárců, 109 dávek
 • autogenní ovariální tkáň: 1 dárkyně

5. vyřazených, včetně důvodu vyřazení

 • autogenní dávky spermií: 1 dárce, 4 dávky – na základě žádosti dárce
 • autogenní embrya: 6 dárců, 19 embryí – na základě žádosti dárců

c/ celkový počet příjemců tkáňových a buněčných přípravků: 734 příjemců

d/ počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí:0

e/ počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce podle povahy závažné nežádoucí reakce:0

f/ názvy a adresy zdravotnických zařízení, do kterých byly tkáňové a buněčné přípravky distribuovány:

PRONATAL REPRO s.r.o; Fráni Šrámka 1169/33, 370 01 České Budějovice                                     

 • autogenní embrya, 1 dárkyně, 7 dávek

SANATORIUM PRONATAL, Na Dlouhé mezi 4/12, Praha 4 - Hodkovičky                                          

 • autogenní embrya, 1 dárkyně, 1 dávka