Výroční zpráva 2013

Sanatorium ART České Budějovice

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva centra asistované reprodukce Sanatorium ART s.r.o., České Budějovice za rok 2013

Zpráva o zpracování a skladování tkáňových buněk požadovaná vyhláškou zákona č.422/2008:

a/ počet dárců, kteří darovali tkáně a buňky předané ke zpracování v tkáňovém zařízení a počet odběrů těchto dárců; uvádějí se celkové počty dárců a odběrů odděleně pro žijící a zemřelé dárce; pro žijící dárce se dále uvádí odděleně počet dárců a počet odběrů pro autologní a pro alogenní použití; počet dárců a odběrů se uvádí také pro jednotlivé typy tkání a buněk podle odst. 4

 • Počet dárců spermií pro alogenní použití: 6 dárců, 64 dávek.
 • Počet dárců spermií pro autogenní použití: 648 dárců.
 • Počet dárců oocytů pro alogenní použití: 3 dárkyně, 36 oocytů.
 • Počet dárců oocytů pro autogenní použití: 371 dárkyň.
 • Počet dárců testikulární tkáně pro autogenní použití: 6 dárců.
 • Počet dárců ovariální tkáně pro autogenní použití: 0 dárkyně.

 b/ množství tkáňových a buněčných přípravků

1. zpracovaných a propuštěných pro použití při léčbě příjemce

 • počet intrauterinních inseminací s alogenním dárcem: 13
 • počet intrauterinních inseminací s autogenním dárcem: 294
 • počet odběrů oocytů (autogenní dárci spermií): 354
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci spermií): 15
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci oocytů): 3

2. distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo do jiných zdravotnických zařízeních v České republice, pokud nebyly vráceny

 • alogenní dárce spermií: 41
 • autogenní dárci spermií: 666
 • počet transferů (alogenní oocyty): 11
 • počet transferů (alogenní spermie): 24
 • počet transferů (autogenní oocyty + spermie): 518

 3. vyvezených do zahraničí:

 • nevyvážíme do zahraničí

 4. skladovaných na konci roku, a to vyhovujících přípravků určených k distribuci

 • alogenní dárce spermií: 6 dárců, 25 dávek
 • autogenní dárce spermií: 112 dárců, 415 dávek
 • autogenní embrya: 792 dárkyň, 3626 embryí
 • alogenní embrya: 0
 • autogenní testikulární tkáň: 20 dárců, 116 dávek
 • autogenní ovariální tkáň: 1 dárkyně

5. vyřazených, včetně důvodu vyřazení

 • autogenní dávky spermií: 2 dárců, 25 dávek – na základě žádosti dárce
 • autogenní embrya: 10 dárců, 43 embryí – na základě žádosti dárců

 c/ celkový počet příjemců tkáňových a buněčných přípravků:

 • 846 příjemců

 d/ počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí:

 • 0

 e/ počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce podle povahy závažné nežádoucí reakce:

 • 0

 f/ názvy a adresy zdravotnických zařízení, do kterých byly tkáňové a buněčné přípravky distribuovány:

 • bez distribuce

 Zpět na přehled výročních zpráv