Výroční zpráva 2012

Sanatorium ART České Budějovice

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva centra asistované reprodukce Sanatorium ART s.r.o., České Budějovice za rok 2012

Zpráva o zpracování a skladování tkáňových buněk požadovaná vyhláškou zákona č. 296/2008 Sb:

a/ počet dárců, kteří darovali tkáně a buňky předané ke zpracování v tkáňovém zařízení a počet odběrů těchto dárců; uvádějí se celkové počty dárců a odběrů odděleně pro žijící a zemřelé dárce; pro žijící dárce se dále uvádí odděleně počet dárců a počet odběrů pro autologní a pro alogenní použití; počet dárců a odběrů se uvádí také pro jednotlivé typy tkání a buněk podle odst. 4

Počet dárců spermií pro alogenní použití:

 • 4 dárci, 49 dávek.

Počet dárců spermií pro autogenní použití:

 • 676 dárců.

Počet dárců oocytů pro alogenní použití:

 • 8 dárkyň, 88 oocytů.

Počet dárců oocytů pro autogenní použití:

 • 363 dárkyň.

Počet dárců testikulární tkáně pro autogenní použití:

 • 3 dárců.

Počet dárců ovariální tkáně pro ovariální použití:

 • 0 dárkyně.

b/ množství tkáňových a buněčných přípravků

1. zpracovaných a propuštěných pro použití při léčbě příjemce

 • počet intrauterinních inseminací s alogenním dárcem: 26
 • počet intrauterinních inseminací s autogenním dárcem: 258
 • počet odběrů oocytů (autogenní dárci spermií): 344
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci spermií): 19
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci oocytů): 5

2. distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo do jiných zdravotnických zařízeních v České republice, pokud nebyly vráceny

 • alogenní dárce spermií: 70
 • autogenní dárci spermií: 601
 • počet transferů (alogenní oocyty): 13
 • počet transferů (alogenní spermie): 19
 • počet transferů (autogenní oocyty + spermie): 325

 3. vyvezených do zahraničí:

 • nevyvážíme do zahraničí

 4. skladovaných na konci roku, a to vyhovujících přípravků určených k distribuci

 • alogenní dárce spermií: 6 dárců, 59 dávek
 • autogenní dárce spermií: 84 dárců, 465 dávek
 • autogenní embrya: 994 dárkyň, 3530 embryí
 • alogenní embrya: 0
 • autogenní testikulární tkáň: 20 dárců, 133 dávek
 • autogenní ovariální tkáň: 2 dárkyně

5. vyřazených, včetně důvodu vyřazení

 • autogenní dávky spermií: 1 dárců, 9 dávek – na základě žádosti dárce
 • autogenní embrya: 17 dárců, 91 embryí – na základě žádosti dárců

 c/ celkový počet příjemců tkáňových a buněčných přípravků:

 • 784 příjemců

 d/ počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí:

 • 0

 e/ počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce podle povahy závažné nežádoucí reakce:

 • 0

 f/ názvy a adresy zdravotnických zařízení, do kterých byly tkáňové a buněčné přípravky distribuovány:

 • autogenní embrya 1 dárce, 5 embryí do: Gennet, Kostelní 9, Praha 7  170 00
Zpět na přehled výročních zpráv