Výroční zpráva 2011

Sanatorium ART České Budějovice

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva centra asistované reprodukce Sanatorium ART s.r.o., České Budějovice za rok 2011

Zpráva o zpracování a skladování tkáňových buněk požadovaná vyhláškou zákona č.422/2008:

a/ počet dárců, kteří darovali tkáně a buňky předané ke zpracování v tkáňovém zařízení a počet odběrů těchto dárců; uvádějí se celkové počty dárců a odběrů odděleně pro žijící a zemřelé dárce; pro žijící dárce se dále uvádí odděleně počet dárců a počet odběrů pro autologní a pro alogenní použití; počet dárců a odběrů se uvádí také pro jednotlivé typy tkání a buněk podle odst. 4

 • Počet dárců spermií pro alogenní použití: 4 dárci, 48 dávek.
 • Počet dárců spermií pro autogenní použití: 704 dárců
 • Počet dárců oocytů pro alogenní použití: 14 dárkyň, 96 oocytů
 • Počet dárců oocytů pro autogenní použití: 431 dárkyň
 • Počet dárců testikulární tkáně pro autogenní použití: 6 dárců

Počet dárců ovariální tkáně pro ovariální použití:

 • 2 dárkyně

b/ množství tkáňových a buněčných přípravků

1. zpracovaných a propuštěných pro použití při léčbě příjemce

 • počet intrauterinních inseminací s alogenním dárcem: 7
 • počet intrauterinních inseminací s autogenním dárcem: 273
 • počet odběrů oocytů (autogenní dárci spermií): 411
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci spermií): 20
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci oocytů): 2

2. distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo do jiných zdravotnických zařízeních v České republice, pokud nebyly vráceny:

 • alogenní dárce spermií: 27
 • autogenní dárci spermií: 684
 • počet transferů (alogenní oocyty): 7
 • počet transferů (alogenní spermie): 20
 • počet transferů (autogenní oocyty + spermie): 383

3. vyvezených do zahraničí:

 • nevyvážíme do zahraničí

4. skladovaných na konci roku, a to vyhovujících přípravků určených k distribuci:

 • alogenní dárce spermií: 6 dárců, 61 dávek
 • autogenní dárce spermií: 108 dárců, 540 dávek
 • autogenní embrya: 704 dárkyň, 3 425 embryí
 • alogenní embrya: 0
 • autogenní testikulární tkáň: 19 dárců, 132 dávek
 • autogenní ovariální tkáň: 2 dárkyně

5. vyřazených, včetně důvodu vyřazení:

 • autogenní dávky spermií: 13 dárců, 92 dávek – na základě žádosti dárce
 • autogenní embrya: 9 dárců, 58 embryí – na základě žádosti dárců

 c/ celkový počet příjemců tkáňových a buněčných přípravků:

 • 862 příjemců

 d/ počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí:

 • 0

 e/ počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce podle povahy závažné nežádoucí reakce:

 • 0

 f/ názvy a adresy zdravotnických zařízení, do kterých byly tkáňové a buněčné přípravky distribuovány:

 • autogenní embrya 1 dárce, 5 embryí do: Sanatorium PRONATAL, Na Dlouhé mezi 4/12, Praha 4
Zpět na přehled výročních zpráv