Výroční zpráva 2010

Sanatorium ART České Budějovice

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva centra asistované reprodukce Sanatorium ART s.r.o., České Budějovice za rok 2010

Zpráva o zpracování a skladování tkáňových buněk požadovaná vyhláškou zákona č.296/2008 Sb.:

a/ počet dárců, kteří darovali tkáně a buňky předané ke zpracování v tkáňovém zařízení a počet odběrů těchto dárců; uvádějí se celkové počty dárců a odběrů odděleně pro žijící a zemřelé dárce; pro žijící dárce se dále uvádí odděleně počet dárců a počet odběrů pro autologní a pro alogenní použití; počet dárců a odběrů se uvádí také pro jednotlivé typy tkání a buněk podle odst. 4

Počet dárců spermií pro alogenní použití:

 • 3 dárci, 81 dávek

Počet dárců spermií pro autogenní použití:

 • 730 dárců

Počet dárců oocytů pro alogenní použití:

 • 17 dárkyň, 158 oocytů

Počet dárců oocytů pro autogenní použití:

 • 429 dárkyň

Počet dárců testikulární tkáně pro autogenní použití:

 • 5 dárců

Počet dárců ovariální tkáně pro ovariální použití:

 • 1 dárkyně

 b/ množství tkáňových a buněčných přípravků

1. zpracovaných a propuštěných pro použití při léčbě příjemce

 • počet intrauterinních inseminací s alogenním dárcem: 8
 • počet intrauterinních inseminací s autogenním dárcem: 281
 • počet odběrů oocytů (autogenní dárci spermií): 409
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci spermií): 20
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci oocytů): 7

2. distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo do jiných zdravotnických zařízeních v České republice, pokud nebyly vráceny:

 • alogenní dárce spermií: 29
 • autogenní dárci spermií: 690
 • počet transferů (alogenní oocyty): 13
 • počet transferů (alogenní spermie): 20
 • počet transferů (autogenní oocyty + spermie): 366

3. vyvezených do zahraničí:

 • nevyvážíme do zahraničí

4. skladovaných na konci roku, a to vyhovujících přípravků určených k distribuci

 • alogenní dárce spermií: 8 dárců, 88 dávek
 • autogenní dárce spermií: 121 dárců, 658 dávek
 • autogenní embrya: 637 dárkyň, 6317 embryí
 • alogenní embrya: 0
 • autogenní testikulární tkáň: 5 dárců, 16 dávek
 • autogenní ovariální tkáň: 1 dárkyně

5. vyřazených, včetně důvodu vyřazení

 • autogenní dávky spermií: 3 dárce, 18 dávek – na základě žádosti dárce
 • autogenní embrya: 8 dárců, 59 embryí – na základě žádosti dárců

c/ celkový počet příjemců tkáňových a buněčných přípravků:

 • 861 příjemců

d/ počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí:

 • 0

e/ počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce podle povahy závažné nežádoucí reakce:

 • 0

f/ názvy a adresy zdravotnických zařízení, do kterých byly tkáňové a buněčné přípravky distribuovány:

 • 0
Zpět na přehled výročních zpráv