Výroční zpráva 2009

Sanatorium ART České Budějovice

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva centra asistované reprodukce Sanatorium ART s.r.o., České Budějovice za rok 2009

Zpráva o zpracování a skladování tkáňových buněk požadovaná vyhláškou zákona č.422/2008:

a/ počet dárců, kteří darovali tkáně a buňky předané ke zpracování v tkáňovém zařízení a počet odběrů těchto dárců; uvádějí se celkové počty dárců a odběrů odděleně pro žijící a zemřelé dárce; pro žijící dárce se dále uvádí odděleně počet dárců a počet odběrů pro autologní a pro alogenní použití; počet dárců a odběrů se uvádí také pro jednotlivé typy tkání a buněk podle odst. 4

Počet dárců spermií pro alogenní použití:

 • 1 dárce, 16 dávek

Počet dárců spermií pro autogenní použití:

 • 658 dárců

Počet dárců oocytů pro alogenní použití:

 • 4 dárci, 60 oocytů

Počet dárců oocytů pro autogenní použití:

 • 481 dárců

Počet dárců testikulární tkáně pro autogenní použití: 9 dárců

Počet dárců ovariální tkáně pro ovariální použití:

 • 0

b/ množství tkáňových a buněčných přípravků

1. zpracovaných a propuštěných pro použití při léčbě příjemce

 • počet intrauterinních inseminací s alogenním dárcem: 0
 • počet intrauterinních inseminací s autogenním dárcem: 226
 • počet odběrů oocytů (autogenní dárci spermií): 460
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci spermií): 21
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci oocytů): 4

2. distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo do jiných zdravotnických zařízeních v České republice, pokud nebyly vráceny

 • alogenní dárce spermií: 21
 • autogenní dárci spermií: 432
 • počet transferů (alogenní oocyty): 13
 • počet transferů (alogenní spermie): 21
 • počet transferů (autogenní oocyty + spermie): 425

3. vyvezených do zahraničí:

 • nevyvážíme do zahraničí

4. skladovaných na konci roku, a to vyhovujících přípravků určených k distribucialogenní dárce spermií: 1

 • 0 dárců, 52 dávek

autogenní dárce spermií:

 • 89 dárců, 534 dávek

autogenní embrya:

 • 160 dárců, 694 embryí

alogenní embrya:

 • 3 dárci, 8 embryí

autogenní testikulární tkáň:

 • 5 dárců, 20 dávek

autogenní ovariální tkáň:

 • 0

5. vyřazených, včetně důvodu vyřazení

 • autogenní dávky spermií: 1 dárce, 1 dávka – na základě žádosti dárce
 • autogenní počet embryí: 9 dárců, 56 embryí – na základě žádosti dárců

c/ celkový počet příjemců tkáňových a buněčných přípravků:

 • 794 příjemců

d/ počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí:

 • 0

e/ počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce podle povahy závažné nežádoucí reakce:

 • 0

f/ názvy a adresy zdravotnických zařízení, do kterých byly tkáňové a buněčné přípravky distribuovány:

 • centrum asistované reprodukce Pronatal, Praha
 • centrum asistované reprodukce Gennet, Praha
Zpět na přehled výročních zpráv