Neplodnost a její příčiny

Centrum asistované reprodukce

O neplodnosti hovoříme, když zhruba po 1 – 1,5 roce pravidelného nechráněného pohlavního styku nedochází k otěhotnění partnerky. Pro léčbu tohoto onemocnění je potřeba, aby se pár podrobil vyšetřením odhalujícím příčinu neplodnosti.

Příčina je asi ve 45 % pouze na straně ženy, ve 45 % pouze na straně muže a přibližně ve 25 % případů jde o kombinaci mužského a ženského faktoru. Sanatorium ARTV 10 % případů jde o tzv. idiopatickou neplodnost, kdy současnými metodami nedokážeme postihnout příčinu. 

Pokud se i Vy již delší dobu – a zatím bezúspěšně – pokoušíte uskutečnit svou touhu po dítěti, informujte svého gynekologa a obraťte se na specialistu, který se zabývá diagnostikou a léčbou neplodnosti. Během velmi krátké doby je odborník schopen na základě jednotlivých vyšetření určit příčinu neplodnosti a nabídnout řešení.

Neplodnost muže – mužská infertilita

Posouzení mužské fertility je daleko jednodušší a časově méně náročné, proto je prvním krokem při hledání příčin neplodnosti. Základem je vyšetření ejakulátu – stanovení spermiogramu, kdy hodnotíme množství, pohyblivost a morfologii spermií. Pomocí nových metod můžeme určit i fertilizační potenciál spermií. Všechny tyto parametry kolísají i u normálně plodného muže, proto by měla být provedena 1–2 vyšetření spermatu.

Nejčastějšími příčinami mužské neplodnosti je snížený počet spermií, jejich snížená pohyblivost nebo tvarové abnormality, příp. shlukování spermií, což je dáno přítomností protilátek působících proti vlastním spermiím. V určitém procentu případů se objevuje i azoospermie, tj. stav, kdy se v ejakulátu nenacházejí žádné spermie, nebo jsou přítomny pouze mrtvé spermie (nekrospermie).

Máte dotaz nebo byste se rádi objednali na konzultaci?

Prosím pamatujte, že pro aktuální vyhodnocení spermatu je nutná pohlavní abstinence 3–5 dnů. Kvalita ejakulátu může být ovlivněna řadou faktoru jako nemoc, stres, velká fyzická zátěž.

Neplodnost ženy – ženská sterilita

NeplodnostVyšetření u žen je složitější a časově náročnější vzhledem k tomu, že existuje spousta úrovní, na nichž muže být fertilita ženy narušena. Pro snadnější představu je nutno načrtnout alespoň základní schéma funkce ženského pohlavního traktu a procesu oplození.

V mozku se nachází žláza s vnitřní sekrecí zvaná hypofýza. Ta pod vlivem centrálního nervového systému produkuje hormony, které ovlivňují vaječníky (ovaria). V každém menstruačním cyklu v pravém nebo levém vaječníku dozrává a uvolňuje se ženská zárodečná buňka – vajíčko (oocyt), který je zachycen vejcovodem. Zde se setkává se spermiemi, z nichž jedna vajíčko oplodní. Oplozené vajíčko se pak dělí na mnoho buněk.

Vzniklé embryo se dostává do dělohy, kde se uhnízdí v připravené děložní sliznici a tady pak začíná vývoj plodu – dítěte. Na všech těchto úrovních může být fertilizační schopnost narušena.

Základní příčiny ženské neplodnosti

Porušená funkce vejcovodů (tubární faktor), kdy z různých důvodů (těžké gynekologické záněty, endometrióza) dochází k neprůchodnosti vejcovodu, takže setkání vajíčka a spermie je z anatomických důvodů nemožné. Patří sem i ženy, které prodělaly mimoděložní těhotenství a jeden či oba vejcovody jim byly odstraněny.

Nedostatečná funkce vaječníků (ovariální faktor), kdy ve vaječníku nedochází k dozrávání folikulů a tudíž k uvolnění vajíčka (ovulace).

Endometrióza - závažné onemocnění, kdy se ložiska děložní sliznice objevují mimo děložní dutinu.

Imunologický faktor - tvorba protilátek proti spermiím či tvorba dalších protilátek zabraňujících oplodnění nebo implantaci embrya.