Léčba mužské neplodnosti

Centrum asistované reprodukce

Diagnostika

Podobně jako žena, i muž absolvuje vstupní pohovor (většinou probíhá společně s partnerkou) se zaměřením na odebrání osobní a rodinné anamnézy a zhodnocení celkového zdravotního stavu.

  • Prvním diagnostickým krokem je vyšetření ejakulátu a stanovení hodnot spermiogramu, od kterého se odvíjejí další vyšetřovací postupy.

Spermiogram je základní metodou diagnostiky mužské neplodnosti. Výsledkem spermiogramu bývá nezřídka složitý název, který však pouze popisuje odchylky od ideálních parametrů stanovených WHO a ne vždy musí znamenat neplodnost muže v pravém slova smyslu.

V případě opakovaného patologického nálezu může být muž odeslán na konzultaci k andrologovi nebo urologovi a jsou mu provedena doplňující vyšetření:

  • genetické
  • hormonální (testosteron, FSH, LH)
  • mikrobiologické (přítomnost patogenů v ejakulátu nebo v moči)
  • imunologické, popř. ultrazvukové (diagnostika varikokély)

Jsou provedeny krevní testy na sexuálně přenosné choroby (Hepatitis B, C; HIV; Syfilis) a stanovena přítomnost chlamydií z moči. Pokud se jedná o poruchy sexuálních funkcí, může být doporučena konzultace u sexuologa nebo psychologa.

Typy léčby mužské neplodnostiMužská neplodnost

MFSS  Microfluidic Sperm Sorting                                         Nová, šetrná alternativa standardního zpracování spermií

ICSI, PICSI
Mikromanipulační technika umožňující zavedení jediné spermie přímo do vajíčka.

MESA, TESE
Operační zisk spermií z vyšších etáží spermatických cest.

TESE – extrakce spermií z tkáně varlete.

MESA – aspirace (nasátí) spermií z nadvarlete.

Obě techniky jsou prováděny v celkové anestezii na našem pracovišti. Pacient odchází domů 3 hodiny po výkonu.

HETEROLOGNÍ INSEMINACE
K oplození je použito sperma vhodně zvoleného dárce. 

Máte dotaz nebo byste se rádi objednali na konzultaci?