Genetika

Sanatorium ART České Budějovice

Genetika

DNASanatorium ART České Budějovice zajišťuje i vyšetření související s prenatální genetickou diagnostikou. Tyto úkony jsou prováděny v českobudějovickém Centru lékařské genetiky, s nímž dlouhá léta intenzivně spolupracujeme.

Soukromé zdravotnické zařízení, které tvoří ambulance, cytogenetická a molekulárně genetická laboratoř, má k dispozici moderní ultrazvukové přístroje nejvyšší kategorie, provádí odběry plodové vody (amniocentéza) a odběry choriových klků (CVS). V Centru též provádějí genetická vyšetření párů s opakovanými potraty, neplodností či vyšetření lidí s dědičnou formou zhoubných nádorů. Centrum lékařské genetiky je držitelem Osvědčení o akreditaci u ČIA. Lékaři Centra jsou držiteli řady českých i mezinárodních certifikátů pro kvalifikované provádění ultrazvukových vyšetření.

Více se o Centru Lékařské genetiky MUDr. Karla Čutky dozvíte na webu www.clg.cz.