Dárcovský program

Sanatorium ART České Budějovice

Dárcovský program

Dárcovství Sanatorium ART České BudějoviceNavzdory nejmodernějším technickým postupům zůstává určitá skupina infertilních žen, které z konvenčních důvodů nemohou být zařazeny do standardního IVF programu, protože jejich vaječníky nemohou produkovat oocyty či riskují genetické abnormality u narozených dětí.

V takovém případě přicházejí na řadu darovací programy spermií a oocytů. Pro léčený pár představují velkou psychickou zátěž, na druhé straně umožňuje mít děti i párům, které by jinak neměli žádnou naději na vlastního potomka.

Darování spermií a oocytů podléhá přesně stanovené legislativě a je založeno na solidaritě dárců s příjemci, žádná zúčastněná strana z něj neprofituje. Dárcům a dárkyním jsou pouze kompenzovány prokazatelně vynaložené náklady. Pro posouzení vhodnosti dárců jsou dána přísná kritéria, která zaručují příjemci i budoucím dětem minimální zdravotní rizika. Darování je v ČR oboustranně anonymní, informace o dárcích se uchovávají v tkáňových zařízeních po dobu 30 let.

DAROVÁNÍ SPERMIÍ

Darovat spermie může v našem centru každý mladý muž ve věku od 20-40 let s minimálně středoškolským vzděláním, v dobrém zdravotním stavu, bez genetické zátěže, s BMI (body mass index) v normě, heterosexuál. Měl by být nekuřák, bez závislosti na alkoholu, drogách či lécích. V neposlední řadě musí mít odpovídající hodnoty spermiogramu a ochotu spolupracovat.

Máme vlastní spermabanku, dárci jsou přísně vybíráni a vyšetřováni. Pouze 20 % všech zájemců o darování projde přísnými kritérii. Spermie vybraných dárců je možné použít k oplození vajíček nebo k inseminaci až 6 měsíců po jejich zmrazení. Ze semene jednoho dárce se může narodit maximálně 6 dětí. Všichni dárci jsou bílé pleti a české národnosti.

Příjemkyni se snažíme vybrat vždy takového dárce, který nejvíce vyhovuje jejím požadavkům a který je v základních rysech nejpodobnější jednomu nebo oběma rodičům. Je třeba ale vzít na vědomí, že možnosti výběru jsou omezené. Proto jsou noví dárci stále vítání, abychom mohli zaručit maximální variabilitu a různorodost. Pokud znáte ve svém okolí mladého muže, který splňuje výše zmíněná kritéria a je ochoten pomoci, neváhejte, a poskytněte mu telefonní číslo na naše pracoviště. Pomůžete tím i sami sobě.

DAROVÁNÍ VAJÍČEK (OOCYTŮ)

EmbryoDarovat vajíčka může každá mladá žena ve věku od 22 – 35 let v dobrém zdravotním stavu, bez genetické zátěže, s BMI v normě. Měla by být nekuřačka, bez závislosti na alkoholu, drogách či lécích. Stejně jako v případě dárce musí být ochotna spolupracovat, protože darování vajíček představuje složitější postupy a pro dárkyni je celý proces více zatěžující a stresující než pro dárce.

Stejně jako dárce, i dárkyně je důsledně vyšetřena a prověřena. Vhodná dárkyně podstoupí stejnou ovariální hyperstimulaci jako v případě pacientky při léčbě neplodného páru.

Po oplodnění oocytů v podmínkách in vitro je možno zavést vyvíjející se embryo do dělohy infertilní ženy. V případě, že není schopna produkovat vlastní hormony, její reprodukční systém musí být předem připraven pro příjem embrya podáváním hormonálních přípravků.

Stejně jako v případě dárců, tak i v případě dárkyň se snažíme zajistit určitou vzhledovou podobnost mezi dárkyní a příjemkyní nebo jejím partnerem, ale není to vždy dobře možné vzhledem k nedostatečnému počtu vhodných dárkyň a dlouhé čekací době příjemkyň. Vítáme každou potenciální dárkyni, která splňuje minimálně výše zmíněné parametry a je ochotna pomoci na úkor vlastního času a pohodlí.

DÁRKYNÍM JE HRAZENA KOMPENZACE A ÚČELNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY DO VÝŠE 20 000,- Kč.