Transplantace vlasů - tento výkon v současné době neprovádíme

Sanatorium ART České Budějovice

Transplantace vlasů - tento výkon v současné době neprovádíme

Principem operace je přenos dědičně nepoškozených zdravých vlasových kořínků do míst bez vlasů či prořídlých. Zákrok nelze provést při nedostatečné dárcovské ploše.

Jako dárcovské místo je využívána krajina v týle, kdeje vlasový porost silnější, hustší a odolný nepříznivému působení vlastního hormonu. Z tohoto místa je odebrán pruh kůže s vlasovými kořínky, jeho šíře je dána tím, aby bylo možno provést sešití rány s úplným sblížením stávající kůže s vlasy, délka je dána tím, jaké množství kořínků je třeba přenést. Z kožního pruhu s vlasovými kořínky jsou vytvořeny miništěpy(obsahují 2-5 kořínků) a mikroštěpy(1-2 kořínky). Ty jsou pak jednotlivě přeneseny na žádané místo. Vzdálenost mezi jednotlivými štěpy je dána tím, aby nedošlo k vzájemnému vytlačování po přenosu.

Kosmetický výsledek je dobrý, ale nelze docílit běžné hustoty vlasů. U míst bez vlasů je většinou třeba k lepšímu efektu dohustit transplantované místo v odstupu 6 měsíců opakováním zákroku. Tato doba je potřebná k uvolnění kůže v místě odběru, který se provádí ve stejné lokalitě. Přihojení přenesených štěpů je velmi úspěšné, zpravidla lze zaručit, že vlasy budou na transplantovaném místě nadále růst.

Vlasy začnou růst obvykle do 3 měsíců po zákroku. Počet štěpů je dán hustotou vlasů v místě odběru a velikostí plochy určené k transplantaci. Zákrok je prováděn v místním znecitlivění, je časově náročný, trvá dle velikosti transplantované plochy 4-8 hodin.Po operaci je přiložen obvaz na 3 dny, po sejmutí je prováděno denní mytí hlavy.

Stehy v místě odběru jsou odstraněny 10.den. Pooperační průběh je provázen otokem čela i očních víček, bolestivost je malá.

Máte dotaz nebo byste se rádi objednali na konzultaci?