Rty

Sanatorium ART České Budějovice

Rty

Pro zvětšení objemu rtů je několik metod. Nejjednodušší je aplikace výplňových injekcí typu kolagenu či kys.hyaluronové, které zvýrazňují okraje rtů, jsou však vstřebatelné, efekt je tedy značně časově omezený. Trvání efektu se pohybuje v měsících ( 2-3 ), je dáno množstvím vpraveného preparátu, rekonvalescence je dána individuálně možným krátkodobým otokem po aplikaci.

Preparáty s delším účinkem, které obsahují nevstřebatelná mikroskopická granula může u malého procenta tvořit viditelné hmatné uzlíky opouzdřováním těchto granul, proto považuji užití za rizikové.V posledním roce se užívá preparát Radiesse, jehož účinek je 1,5-2 roky, aplikuje se hlavně na hranu horního či dolního rtu, lze s určitým rizikem přechodně prosvítajících světlých granul použít do vlastní červeně obou rtů..

Do obvodu rtů k lehkému zvýraznění lze použít nevstřebatelný velmi dobře snášený materiál Goretex, neužívá se však do červeně rtu ke zvětšení objemu. Červeň rtů lze bez rizika zvětšit přenosem vlastního tuku jeho vstříknutím do červeně. Tukových buněk se však musí přenést velký nadbytek, což je provázeno velmi výrazným otokem po dobu 2 týdny, někdy je nutno opakovat při větším individuálním vstřebání. Efekt operace může trvat několik let. Přenos vlastního tuku se užívá s výhodou i pro řešení hlubokých mimických vrásek kolem rtu či u hlubokých nosoretních rýh.

Trvalé zvětšení horního rtu lze dosáhnout posunem sliznice červeně z dutiny ústní, provádí se v místním znecitlivění ve 2 fázích. Operace jsou prováděny ambulantně v místním znecitlivění, před aplikací injekcí se užívá na znecitlivění EMLA krém,který je třeba nanést 2 hod před aplikací augmentační injekce. Metody lze různě kombinovat spolu či s jinými operacemi, např.face liftingem.

Máte dotaz nebo byste se rádi objednali na konzultaci?