Uši

Sanatorium ART České Budějovice

Uši

Operace spočívá v modelaci a fixaci chrupavky boltce ve správné poloze, tedy přitažení boltců. Provádí se v místním znecitlivění jako ambulantní zákrok. Hojení v obvazu trvá 10 dnů u dítěte, 12-14 dnů u dospělého. Jizva je umístěna na zadní straně boltce, při dobré hojivosti je téměř neznatelná.

Dolní věková hranice je kolem 5.roku, pokud však dítě není ochotno spolupracovat, nelze výkon provést v místním znecitlivění, operaci je pak možno provést v celkové narkose. Horní věková hranice je omezena zdravotním stavem. U dětí není pooperační průběh provázen bolestivostí jako u dospělých. Operačně lze korigovat nejen odstálé boltce, ale i velikost boltců či různé tvarové odchylky.

Náhrada vrozeně či úrazově chybějících částí či celého boltce je prováděna na specializovaných klinikách s úhradou ZP.

Máte dotaz nebo byste se rádi objednali na konzultaci?